kc news Časopis

Tretí deň: Náš hosť na City Worship v marci 2011
Pridané dňa: 
05.04.2011
Autor: 
Miro Tóth

Miro Tóth, Samo Evin a Marcela Bertová tvoria jadro kapely Tretí deň. Svoje začiatky datujú do roku 1992, ako jeden z troch chválospevových týmov zboru Apoštolskej cirkvi v Košiciach. S úsilím chváliť a uctievať Pána Ježiša. Kapela vtedy často hrávala pod názvom Košická chválospevka, Miro Tóth Band a iné. Keďže boli neraz pozývaní na rôzne podujatia, za správne sa považovalo mať vlastný názov. Rôzne nápady, ako Prázdny kríž, Prázdny hrob či Mesiáš nakoniec pokoril názov Tretí deň, pod ktorým kapelu poznáme dnes. Títo mladí kresťania zvolili takýto výstižný názov preto, lebo práve na tretí deň vstal Ježiš z mŕtvych. Kapela hráva worship, t.j. piesne chváliace Boha, moderný gospel. Všetci členovia patria do kresťanského spoločenstva s názvom Apoštolská cirkev v KE. Jedným z hlavných pilierov ich služby je vedenie chvál, okrem toho hrávajú chválospevy na bohoslužbách. Skupina je zavše pozývaná hrať na worship a kresťanských festivaloch, napr. Lumen, Campfest či Kristfest. Svojich fanúšikov majú aj v susednej Českej republike.Za rok stihnú odohrať 130 vystúpení. Spoločne pracovali na nahratí a výrobe 11 albumov, ich posledný sa volá Album 10 (2011).

Sny ľudí sú rôzne. Snom kapely Tretí deň je hrať hudbu, ktorá je o Bohu, a z ktorej je možné vyčítať, ako Ho vnímajú, že s Ním majú osobný vzťah. „Ak by nebolo nášho osobného priateľstva s Ježišom, celá táto kapela by stratila objem, ktorý ju definuje,“ vyznávajú sa na svojej internetovej stránke. „Našou túžbou je, aby bola naša hudba kvalitná, ľahko nasledovateľná a mala silný duchovný náboj.“ Sú ako jedno srdce a jedna duša, ich rozdielnosti ich držia pokope. V snahe zachytiť Ducha chvály sú dôslední, čo možno badať najmä na koncertoch, keď sa s účastníkmi menia na jedno srdce otvorené Pánovi, s túžbou chváliť Ho. Chvála a evanjelizácia sa stala motorom ich práce. Piesne o Bohu a pre Boha. Vidieť to napr. v piesni Ľúbiť ťa chcem. Posolstvo žité a pezentované evanjeliom je predsa tým najkrajším darom, ktoré môžeme Bohu darovať. Ako vďaku. Za život. A Tretí deň je toho dôkazom. „Veríme tomu, že kresťanstvo, ktoré žijeme, je možné iba kvôli tomu, že Ježiš nielen zomrel na kríži, ale po troch dňoch vstal z mŕtvych.“

Podľa www.krestanstvo.sk a www.tretiden.sk