kc news Časopis

Teens Camp (NR)
Pridané dňa: 
05.09.2011
Autor: 
Hanka Plintová

Tohtoročný teens camp bol pre nás bol obrovskou výzvou. Boli sme si vedomí, že ideme do maximálnej improvizácie a flexibility, keďže sme rátali s najrozmanitejšími skupinami deciek vo všetkých vekových kategoriách. Zaujať ich pozornosť, ponúknuť im niečo atraktívne a zároveň hodnotné nie je vôbec ľahké. Avšak tam, kde my sme končili so silami a nápadmi a nemali absolútne žiadny vplyv na situáciu, práve tam viedol a inšpiroval Boh. Jeho moc nás nechala v úžase až doteraz. Nielen že decká každý deň mohli vidieť nás, ako sa k nim správame a že máme o nich skutočne záujem, ale predovšetkým počuli o Tom, ktorý je ich skutočným priateľom, na koho sa naozaj môžu spoľahnúť a ktorý dokáže vyriešiť každú situáciu. Po- čuli o Ježišovi, ktorý dáva slobodu a nádej. Na výzvu v posledný deň campu zdvihlo svoje ruky aj napriek posmeškom okolia 21 deciek. A nezostali iba pri zdvihnutých rukách. Boli ochotní vstať pred všetkými ľuďmi a vyjsť na pódium. Viedli sme ich v modlitbe spasenia a Božia moc v tom mo- mente mala neuveriteľnú silu. Duch Svätý bol v pohybe a my sme v úžase a v pokore slúžili týmto deckám aj ďalej v jednotlivých modlitbách, každému jednému z nich. Tu však práca Ducha Svätého (a ani tá naša!) neskončila! Niekoľko z deciek už bolo v nedeľu u nás na bohoslužbách a keď sa s nimi rozprávame, vidime na nich, ako veľmi sú hladní a ako dychtivo hľadajú. Ak ich v zbore stretnete, neobíďte ich:) Nie športové aktivity, ani zábava, dokonca ani jedlo či výhry ich pritiahli, ale Láska, po ktorej tak veľmi túžia, Láska, ktorá nemá podmienky ani hranice. Ukážme im ju! Ukážme im Boha. Sú to vďační „prijímači“ a ich reakcie obohatia v mnohom aj nás:)

„A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. BOH JE LÁSKA, a kto zostáva v laske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.“ 1Jn 4,16