kc news Časopis

ŠTARTUJEME!
Pridané dňa: 
16.09.2013
Autor: 
Miro Tóth

Priatelia,

leto sa blíži ku koncu! Deti si určite želajú, aby sa prázdniny ešte natiahli. Rodičia sa zas na septembrový režim tešia (až na to ranné budenie, čo?). Toto leto bolo v Kresťanskom centre kľudnejšie. Potrebovali sme chvíľu bez aktivít, bez evanjelizácií či konferencií. Ja som prešiel so sériou "Z pieskoviska do kráľovstva" pre všetky naše bohoslužby - v Zámkoch, Nitre, Šali a Moravciach. Bolo skvelé vidieť všetky naše zhromaždenia za jeden deň! Mali sme obmedzený režim, skupinky a rôzne stretnutia a služby boli pozastavené. Napriek tomu sme počuli skoro každý týždeň nejaké svedectvo o Božom dotyku. V Nitre sme presťahovali priestory zboru aj Gateway na poschodie MediaHausu, čo nám umožní lepšie slúžiť. Taktiež sme pokročili v dokupovaní pozemkov a hľadaní správnej koncepcie stavby. V Zámkoch sa sťahovali bohoslužby do Vunaru, kde je skvelá sála, úplne šitá na mieru pre nás. V Šali boli pastorovci dlhých 5 týždňov v Anglicku, kde sa ako veríme dostatočne zregenerovali. V Moravciach boli zhromaždenia na terase parku - úžasná, jednoduchá, bezprostredná evanjelizácia! Haleluja za toto leto!

So septembrom prichádza v Kresťanskom centre nová sezóna. Mám rád nové sezóny, lebo nám dávajú možnosť uzavrieť jednu kapitolu a vierou vstúpiť do novej. Boh dáva nové šance, uvoľňuje nové príležitosti a znova nás štartuje. Začíname INSPIRIOM v Nitre. V septembri otvárame Gateway, kde je na tento školský rok prihlásených cez 20 študentov (polovica denných). Začiatkom októbra hosťujeme v Nitre národnú konferenciu. Ale podstatné je, že sa znova rozbieha zborový mikroživot. Sme rodina, presnejšie kráľovská rodina :)! Sme rodina reprezentujúca kráľovstvo!

V novej sezóne oprášime dôraz na učeníctvo. Keď sa povie "učeník", kde-kto si všeličo predstaví. Niekto si vybaví scénu z nedeľnej školy a vymenuje dvanástich. Iní si spomenú na pestré incidenty z troch rokov, ktoré životy Ježišovej družiny totálne zmenili. Pre ďalších je učeník mučeník – čo mimochodom vo význame učeníctva vôbec nemusí byť prehnaný význam slova… Učeníctvo bude staronovým dôrazom vnútorného života v Kresťanskom centre od septembra 2013. Budeme o tom viac počuť a aj stavba služby bude okolo toho orientovaná podstatne viac.

Učeníctvo je o nasledovaní. Učeníctvo je o raste. Učeníctvo je o výchove. Nechajme svoj život vtiahnuť do dobrodružstva v tíme, kde Ježiš povoláva k nasledovaniu, rastu a výchove.

Si pripravený? Pripravený, nepripravený, štart!