kc news Časopis

Spoločný zázrak
Pridané dňa: 
09.06.2012
Autor: 
Miro Tóth

Pár zázrakov som zažil. Jeden z posledných bolo zmiznutie bolestí v oblasti zlomeného členka, ktoré trvali vyše šesť rokov u mladej ženy z Indie, ze ktorú sme sa pred vyše týždňom modlili. Prežil som zázraky v oblasti Božieho zabezpečenia. Ten posledný bol pred niekoľkými dňami, keď nám na účte ostalo už len pár drobných. Investovali sme do služby, za ktorú sme nepýtali žiadne peniaze a Boh sa štedro o nás postaral. Boh ma chráni na cestách. Ročne najazdím asi 40.000 kilometrov a pravidelne registrujem jeho nadprirodzenú ochranu. Deväťkrát som počas tejto sezóny aktérom aj svedkom krásneho zázraku, keď Boh z dvoch ľudí robí jedno. To je nadprirodzené. Minule prišiel za mnou muž s požiadavkou: Chcel by som prijať Ježiša. To je zázrak, a určite v top kategórii!

Dávam si však otázku, čo s tým, keď potrebujeme zázrak spoločne? Aká je šanca, že kopa ľudí zázrak prežije spolu? Čo ak sa dostaneme do stavu, kedy sme na Božej nadprirodzenej skúsenosti závislí, a to všetci spolu? Čo ak sme vložení do situácie, kedy vieme, že jediná cesta von je nadprirodzená? Biblia pozná viac takýchto scenárov. Spomeniem niekoľko.

V tom prvom stoja zhruba dva milióny ľudí na pokraji mora (a asi aj na pokraji zúfalstva) a rozumovo vedia, že tadiaľ cesta nevedie. Sú v zovretí nemožného. Za nimi sú oddiely najsilnejšej armády vtedajšieho civilizovaného sveta a toto komando pod vedením pomstychtivého faraóna s nimi mať zľutovanie nebude. Pred nimi je more - reálne, neprebroditeľné, neporaziteľné more. Koniec príbehu je dnes notoricky známy: Spoločný zázrak. More sa otvorilo na pokyn Mojžišovej palice a oni všetci bezpečne prešli morským priesmykom na druhu stranu a tak unikli pred zúriacim egyptským komandom. Spoločný zázrak.

V to druhom je skupina pravdepodobne okolo 15.000 ľudí unavená po celodňovej bohoslužbe. Pri mojom kázaní sú ľudia unavení po hodine. Pri Ježišovom kázaní boli unavení po jednom dni. Ešte sa mám čo učiť :) Boli hladní, uťahaní a čakala ich dlhá cesta do ich domovov tým istým dopravným prostriedkom, akým prišli - pešo. Bystrí učeníci pochopili vážnosť situácie a chceli ich poslať preč. Každý nech si svoj problém porieši sám. Ale Ježiš mal iný plán: Spoločný zázrak! Jeho plán zvyčajne býva iný, ako ten náš, skvelý a úžasný. Nedojedeným obedom malého chlapca nasýti dav hladných ľudí, použije si svojich asistentov - učeníkov a naučí ich lekciu, ktorú do konca svojho života nezabudnú. Spoločný zázrak.

Ten tretí príklad je vzkriesenie pochovaného mesta. Jeruzalem bol určený na zánik. Vojská starobylého Babylonu ho obliehali, zrúcali, spálili a odvliekli jeho obyvateľov. To zruinované spálenisko sa stalo bunkrom utečencov a zúfalcov. Jeden z nich sa dostal na návštevu k vplyvnému bratrancovi na perzskom hrade. Skrátim príbeh. Tento muž vyjde zo svojej bezpečnej ulity, dostane prístup ku kráľovskej pokladni, má všetky povolenia z úradov a dokonca aj osobnú ochranku. Vráti sa do Jeruzalema, zmobilizuje zdemoralizovaných obyvateľov, vybuduje s nimi hradby mesta a postaví ho na nohy. To všetko za 52 dní. Spoločný zázrak.

Dnes sme pred takýmto zázrakom. Sme v bode, kedy ťa pozývam aby si bojoval o zázrak - ten náš, spoločný. Možno svoj vlastný položíš na oltár, aby si videl a veril a investoval do zázraku, ktorý pôjde nad teba a poza teba - možno k tvojim deťom, budúcim deťom, k novej generácii zažívajúce prebudenie, o ktorom si ty sám sníval. K tomu ťa pozývam, k spoločnému zázraku.

Ideme kupovať pozemok, postavíme centrum, zbudujeme školu. Potrebujeme peniaze, povolenia, priazeň. Bude to stáť sebazapretie a obeť. Ale i tak vás pozývam do toho. Postavme múry. Prejdime morom. Nasýťme hladných. Zažime zázrak spoločne! 

Tak ako, môžem s tebou rátať?