kc news Časopis

Premenená myseľ
Pridané dňa: 
06.04.2012
Autor: 
Miro Tóth

Exodus séria skončila. Dokázal som to:) Niektorí si s úľavou vydýchli. Možno ti to už liezlo na nervy. Často však hovorím, že skôr než Boh môže niečo veľké urobiť cez nás, musí niečo veľké urobiť v nás. Teraz sme mu dali priestor. Nechali sme ho zatriasť našimi baštami, uvoľniť zajatých, roztrhať putá, rozlomiť závory. On prichádzal a oslobodzoval. 

V detstve som vyrastal so sériou psov, ktorí mali jednu spoločnú črtu. Boli priviazaní na reťazi. Ich životný priestor bol limitovaný dĺžkou reťaze. Boli odkázaní na existenciu v akomsi bludnom kruhu, ktorý sa dokonca pri častom zamotávaní reťaze okolo nešťastného kolíka samozrejme zmenšoval. Tieto podmienky na existenciu sú riadne bezútešné. Nechcel by som byť takýmto psom... Vyhliadky každého rána sú tie isté - výbeh na krátkej reťazi, a potom späť do búdy. 

Vec je v tom, že životy mnohých sa od existencie tohto chudáka psa veľmi nelíšia. Možno akurát dĺžkou reťaze či jej kvalitou. Ale sloboda musí byť definovaná tak, že je to život bez reťaze, bez pút, bez okov. Sloboda je voľnosť od otroctva, stav, keď dýchaš voľne, snívaš odvážne a máš silu porátať sa s výzvami, ktoré naplnenie týchto snov prinesie. Inak to nie je sloboda, len akási fatamorgána. 

Najväčší boj o slobodu sa odohráva v mysli. Biblia hovorí, že ako človek o sebe zmýšľa, taký je (Pr 23,7). Menejcennosť, strach, neodpustenie, horkosť, smilstvo a dokonca aj moderné látkové závislosti sú všetko boje, ktorých najväčším bitevným poľom je myseľ. Tieto myšlienkové pochody sú ťažko evidovateľné. Je nemožné usledovať, či dokonca zaznamenať každú myšlienku. Podľa Stanford Research Institute má človek medzi 90,000 a 150,000 myšlienok denne. To je minimálne jedna myšlienka za sekundu. Ľudský mozog má asi 100 miliárd neurónov, čo je približný počet hviezd v našej galaxii. Údajne jeden ľudský mozog vygeneruje denne viac elektrických impulzov ako všetky telefóny na svete spolu. Rýchlosť, akou informácia medzi neurónmi precestuje, je minimálne 416 km/h, čo je rýchlosť najrýchlejšieho Bugatti. Je evidentné, že boj o myseľ bude väčší, ako sa na prvý pohľad zdá...

Pavol nás vyzýva, aby sme sa premenili obnovením svojej mysle (Rim 12,1-2). To sa ľahšie povie, ako urobí. Myslenie sa formuje celý život. Od útleho detstva sme sa učili rozmýšľať o sebe. Rodičia, škola, cirkev, okolie - to všetko nás učilo, ako máme o sebe rozmýšľať. Akú mám hodnotu? Kto si ma naozaj cení? Stojí môj život za niečo? Urobím dieru do sveta? Ako sa vyrovnám so svojimi obavami? Na koho sa môžem spoľahnúť? Ako to celé dopadne? Budem sa niekomu páčiť? Zvládnem život? Budem úspešný? Tieto a iné elementárne otázky vedome aj podvedome od narodenia riešime. Potom príde boj s faktormi, ktoré sa nás usilujú odviesť od nášho smeru. A príbeh pokračuje ďalej... Prichádzajú pokušenia, tlaky, partia, túžba experimentovať, stres, očakávania skupiny, termíny, rodina, pracovné vyťaženie, kríza stredného veku, starnutie, obavy zo smrti. Všetko to riešia miliardy neurónov, medzi ktorými informácie lietajú rýchlosťou najrýchlejšej bugatky!

Tu prichádza Boží recept: SLOVO. Boh nám dal Slovo, aby nám ukázal, aké sú jeho myšlienky o nás. "Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok." (Iz 55,8.9) Zisťujeme, že jeho myšlienky sú vyššie, ako naše. Boh jasne hovorí, že jeho myšlienky o nás sú myšlienkami pokoja s plánom šťastnej budúcnosti. "Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej." (Jer 29,11) Jeho Slovo je zrkadlo, lebo ukazuje, ako nás vidí ON. Keď sa sýtime Slovom, Písmom, vidíme seba v jeho očiach. Poznávame svoju hodnotu, vidíme, že sme milovaní - a to nám dáva silu sa premieňať. Nie je to silené úsilie, ale prirodzený trend novej bytosti, akou sme sa stali. SLOVO má však aj inú podobu: Ježiš. On sa stal slovom (Ján 1,1). Vzťah s ním, so živým slovom, nás mení a robí nás slobodnými. Nič ťa neoslobodzuje tak, ako jeho blízkosť, jeho zjavená prítomnosť. To je skutočne terapeutické! Nechaj ho uviesť ťa do skutočnej slobody. Koho SYN oslobodí, bude skutočne slobodný (Ján 8,36).