kc news Časopis

O homosexualite
Pridané dňa: 
06.10.2012
Autor: 
Majo Poljak

Biblia veľmi o homosexualite nehovorí. Zmienku o nej môžeme nájsť celkovo 12 krát, z toho 5 krát sa spomína v kontexte mužskej prostitúcie. Písmo túto tému moc nerozpitváva, napriek tomu je úplne jasné, že homosexualitu neschvaľuje, ale ani ju nevyčleňuje ako horší hriech než sú ostatné. V snahe vyjasniť biblické vyučovanie o homosexualite niekoľko kresťanských autorov napísalo mnoho kníh a článkov, ktoré skončili s rozporuplným výsledkom.

Občas sa zdá, že mnoho pisateľov začalo s vlastnými názormi o homosexualite a Bibliu použili na podporu svojho vlastného názoru a postoja. Napríklad jedna strana používa Bibliu na podopretie názoru, ktorý radikálne odsudzuje homosexualitu, homosexuálov by najradšej zavreli na pozemok a obohnali plotom s elektrickým prúdom. A na druhej strane je skupina ľudí, ktorí tvrdia, že homosexualita je dar od Boha.

V starej zmluve je homosexuálne správanie odsúdené, ale niektorí ľudia argumentujú tým, že je to súčasť starej zmluvy, ktorá bola odložená, keď prišiel Kristus a zomrel za naše hriechy. Avšak v Novej Zmluve nachádzame tri odkazy na homosexualitu a vo dvoch týchto prípadoch grécke slovo znamená "súlož s inými mužmi". V týchto pasážach je homosexuálne správanie odsúdené spolu s inými hriechmi ako modlárstvo, krádež, klamstvo, vražda a ďalšie hriechy.

List Rímskym 1,26.27 je viac špecifický, čo sa týka vyučovania o homosexualite. Niektorí tvrdia, že táto pasáž odsudzuje len bývalých heterosexuálov, ktorí sa obrátili k homosexualite, no táto interpretácia prináša dva diskutabilné predpoklady: a) že ľudia sú priťahovaní k rovnakému pohlaviu zámernou voľbou a b) že tieto verše sa nevzťahujú na celoživotných homosexuálov. Ďalší argumentujú tým, že pisateľ listu Rímskym 1 sa nezaoberá otázkou homosexuality, ale modlárstva. Úplne jasne môžeme vidieť, že táto pasáž odsudzuje správanie ľudí, ktorí uctievajú všetko možné, len nie Boha. Pavol sa nám tu nesnaží povedať, že len modlárska homosexualita je zlá, ale namiesto toho hovorí, že keď ľudia nemajú záujem o Boha, on dovolí to, aby sa dostali do každého druhu hriechu, vrátane homosexuality. Kdekoľvek v Biblii nájdeme zmienku o homosexualite, vždy je to len v negatívnom zmysle slova.

Kým homosexuálne skutky Biblia jasne odsudzuje, čo hovorí Biblia o homosexuálnych myšlienkach? Čo by sme mohli povedať o ľuďoch, ktorí sa nám navonok zdajú, že sú v poriadku, majú svoje rodiny, avšak vo svojej mysli bojujú s homosexuálnymi myšlienkami? Biblia neodsudzuje homosexuálne myšlienky, pocity a túžby, ale ak sa osoba neustále zaoberá týmito sexuálnymi fantáziami, či už sú hetero alebo homosexuálne, stane sa to žiadostivosťou a to už Biblia jasne popisuje ako hriech. Ako veriaci môžeme očakávať, že budeme pokúšaní, tak ako bol aj Pán Ježiš, ale Biblia nám dáva posolstvo nádeje a obnovenia.

Toto posolstvo nádeje chceme ponúkať ľudom aj my. Nie sme ľudia, ktorí odsudzujeme homosexuálov. Každý je v Kresťanskom centre vítaný! Na druhej strane nebudeme robiť kompromisy s týmto svetom a požiadavkami tejto doby. Zostávame lojálni štandardom Božieho kráľovstva a smelo budeme nazývať veci pravými menami - že hriech je hriech, nech má akúkoľvek podobu.

Genesis 19,1-11; Levitikus 18,22, 20,13; Sudcovia 19,22-25; Rimanom 1,25-27; 1Korinťanom 6,9,17; 1Timotejovi 1,9-10; Deuteronomium 23,17; 1Kráľov 14,24; 15,12; 22,46; 2Kráľov 23,7