kc news Časopis

Mozaika Unplugged: Napojení na zdroj
Pridané dňa: 
05.10.2011
Autor: 
Hanka Plintová

Mozaika Unplugged, ako alternatívne bohoslužby pre mladých, funguje od marca 2010. Máme teda za sebou takmer tri celé semestre uctievania, vyučovania, budovania kontaktov a vzťahov, svedectiev a akcií ako napr. City Worshipy, Chi Alpha, rôzne prednášky, či výlet na Zobor. Z malého teamu a zopár “zhromkových podporovateľov” sme sa rozrástli o mnohých vysokoškolákov, stredoškolákov a iných počas-týždňa-bohoslužieb-chtivých nadšencov! Prvý semester sme sa rozbiehali, hľadali čo najlepší formát, reklamovali a pozývali. V ďalšom roku, po prázdninách sa celé spoločenstvo začalo zázračne rozrastať. Prichádzali noví ľudia, reagovali na plagáty, webové stránky a osobné pozvania. Boh požehnával túto službu a nepochybne priniesla svoje ovocie a zažili sme úžasné požehnania. S novým rokom však prišli nové výzvy. V našom pláne bolo samozrejme v tejto službe pokračovať, napredovať, slúžiť mladým, rozdávať a prijímať požehnanie.. Človek plánuje…Boh však vidí väčší obraz a tak trochu mení…

Mozaiku Unplugged sme mávali v skvelých priestoroch Fóra Mladých. Počas druhej polovice septembra sme však zistili, že nám už ďalej neumožnia stretávať sa v týchto priestoroch. Zatvorili nám dvere. Ako sme hľadali ďalej, zhnáňali miestnosti, vybavovali kontakty a možnosti, dvere sa akoby zatvárali ďalej. Predstava, že by sme “pustili” Mozaiku Unplugged nebola pripustená ani na chvíľu. Situácia však hovorila jasne, priestory pre túto službu nemáme. Ale Boh je väčší a keďže mení plány ľudí, mení ich na tie lepšie – svoje  Niekde dvere zatvorí, inde ich zas otvorí. On je najvyšším Kľučiarom a najväčším Zdrojom. Veríme, že k nám cez toto všetko hovorí, chce nás posunúť do nových vecí a nových výziev a má pripravené ešte úžasnejšie požehnania! Haleluja! Všetko má pod kontrolou a usmerňuje nás tak, aby sa diala Jeho vôľa. A otvára dvere… Veľmi sme vďační spoločenstvu Otvorené dvere, ktoré nám ponúklo svoje priestory v kine Lipa. Miestnosť, v ktorej sa stretávajú na bohoslužbách sa vďaka ich otvorenosti stane v utorky tiež miestnosťou pre Mozaiku Unplugged.