kc news Časopis

Modré z neba
Pridané dňa: 
05.12.2011
Autor: 
Miro Tóth

Televízny svet je presýtený prázdnym obsahom. Je však jeden program, ktorý sa u nás doma často sleduje a to je "Modré z neba". Je neuveriteľné, koľko úsmevov a sĺz, emócií a radosti dokáže vypôsobiť jeden televízny program. Je to show o naplnených snoch, odvážnych túžbach a o tom, že niekde vnútri v človeku je úsilie napĺňať sny tým, ktorých milujeme. 

Ježiš povedal, že ak my sme schopní svojim milovaným dávať dobré dary, o koľko viac je to jeho srdce! On je ultimátny darca! On dáva extravagantne a štedro. Boh je dávač, dáva dobrým aj zlým, lebo je to jeho prirodzenosť. Dal svojho Syna, ten najväčší dar, ktorý sa nedá vyrozprávať. 

Prečo je potom taká priepasť medzi ľuďmi, ktorí akoby mnoho dostávajú a tými, ktorí žijú v nedostatku? Je to akoby niektorí žili mimo dosah signálu. A zase sú iní, ktorí boli akoby napojení na zázračný zdroj, neustále obohacovaní, zabezpečovaní, sýtení priazňou z neba. Je to akoby každý deň bol pre nich skúsenosťou "modrého z neba". Prší z neba požehnanie? Ak áno, stojíš pod sprchou? Žiješ životný štýl viery a poslušnosti, ktorý ťa kvalifikuje pre nadprirodzený život s Bohom?

Je jedno miesto v Biblii, kde Boh sľubuje "modré z neba": "…vyskúšajte ma, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť" (Mal 3,10). To znie fenomenálne! Boh doslova otvára nebo! Kto by nechcel otvorené nebo nad svojim životom! Otázka však znie, či chceme žiť na mieste pod otvoreným nebom? Chceme žiť na mieste Božej priazne, na mieste požehnania? Ježiš povedal, že "…dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona…" (Lk 6,38).

Ono to ale nepríde automaticky. Z našej strany Boh očakáva, že sa postavíme do pozície, ktorú on bude môcť požehnať. Nestačí len vrchovatú mieru očakávať. Len takou mierou budeš požehnaný, akou mierou dávaš! "…Dávajte a dajte vám… Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám" (Lk 6,38). A zasľúbenie o otvorenom nebi zas začína tiež výzvou: "Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte…" (Mal 3,10). 

Pozývam ťa teda pod nebeskú sprchu. Neži mimo požehnania. Je to jednoduché: Keď si poslušný a verný v dávaní desiatkov a životnom štýle štedrosti, Boh ti nezostane dlžný. On doslova sľúbil otvorené nebo. Na inom mieste sa neodvážim stráviť život. Neviem ako ty, ale ja určite chcem prežiť život v zóne požehnania! Oplatí sa odvážiť!

Požehnané Vianoce!