kc news Časopis

Mentorský cyklus v.v.v.
Pridané dňa: 
02.06.2011
Autor: 
Miro Tóth

(Pre priamy link klikni na http://vvv.krestanskecentrum.sk/)

V 2001 bolo na Slovensku 1,36 mil. mladých ľudí 15-29 rokov. To je 25,2% populácie. Boh si s obľubou používa novú generáciu. Ján Kalvín napísal Inštitúcie, keď mal 24. Wesley mal 25, keď začal hnutie metodizmu. Whitfield začal kázať vo veľkom prebudení, keď mal 21. Evan Roberts bol dvadsiatnik, keď si ho Boh mocne použil vo welšskom prebudení. Jozef, Samuel, Dávid, Jeremiáš, Daniel, Ján Krstiteľ či Timotej sú biblickými príkladmi toho, že Boh to s mladou generáciou myslí vážne.

Ak si unavený zo stagnácie, ak ešte stále chceš zmeniť svet, ak si myslíš si, že máš Božie povolanie, ak potrebuješ byť formovaný, potom v.v.v. je tu pre teba!

v.v.v. je päť ročný mentorský cyklus mladých vodcov v cirkvi. 5 rokov. 4x ročne. Dopad na celý život.

Prečo „v.v.v.“? Prečo vízia, vášeň a vplyv?

Vízia: Čo čakáš? Čo vidíš?
Vízia je prorocký pohľad, súčasný život v perspektíve budúcnosti, je to pozitívna kultúra viery, očakávanie dobrej budúcnosti, život v zasľúbení.

Vášeň: Za čo plačeš? O čom rozmýšľaš?
Vášeň je o pomazaní Ducha, je to vibrujúca atmosféra, nadšené uctievanie, bublajúci duch, entuziastické kresťanstvo, radostná služba a modlitebný zápal.

Vplyv: Do čoho investuješ? Čo žiješ?
Vplyv poukazuje na naše poslanie k svetu, je to nákazlivé kresťanstvo, most k hynúcim, cirkev bez múrov, rozpustná soľ, neustála expanzia, rastúce telo, uzdravenie spoločnosti, relevantný odkaz.

Prečo potrebujeme v.v.v.?
...potrebujeme nové zbory
...potrebujeme nových lídrov
...potrebujeme nový rast v existujúcich zboroch
...potrebujeme expanziu služieb
...potrebujeme nový boom v misii
...potrebujeme nových evanjelistov

Čo v.v.v. nie je?
v.v.v. nie je plnohodnotná náhrada za:
...zborové prostredie rastu
...biblickú školu / teológiu
...kontinuálne vzdelávanie pastorov

Čo v.v.v. je?
v.v.v. je
...rastový hormón
...prostredie pre osobný rast
...network lídrom s podobným DNA
...bezpečné prostredie pre sen
...mobilizácia
...experiment

Cieľová skupina
zakladatelia zborov a potencionálni zakladatelia zborov
evanjelisti a potencionálni evanjelisti
misionári a potencionálni misionári
potencionálni pastori
iní potencionálni lídri

Kontakt
apoštolská cirkev na slovensku
www.acsr.sk
kontaktná osoba: miro tóth, 0905 476 382, mentorskycyklus@gmail.com