kc news Časopis

Mayský kalendár alebo Ježišov mandát?
Pridané dňa: 
06.12.2012
Autor: 
Miro Tóth

Tento mesiac sa okrem Vianoc a prechodu do nového roka nesie aj v znamení obáv o koniec sveta. Kníhkupectvá, novinové spoločnosti a internetové portály sú zaplnené teóriami a hypotézami o naplnení či nenaplnení údajných predpovedí storobylých mayov o konci sveta. Tajuplný dátum 21.12.2012 vyvoláva zimomriavky. Guatemalskí mayovia sa desia návalu turistov, ktorí tam vraj prichádzajú v miliónoch.

Mňa v súvislosti s danou témou napadá Ježišov príbeh v Lukášovi 19 o desiatich sluhoch, ktorým istý šľachtic rozdal desať hrivien. Paralela tohoto podobenstva s troma sluhami a talentami je o niečo známejšia. Tu je však reč o akomsi vplyvnom mužovi, ktorý odcestoval do ďalekej krajiny, aby tam prevzal trón, a zatiaľ odovzdal kapitál svojim sluhom. Vykladači sa nezhodujú v cene hrivny. Kým jedni tvrdia, že išlo o malý finančný obnos, iní pokladajú hrivnu za ekvivalent 100 dní práce. Dôležitá je však skutočnosť, že sluhom bol zverený majetok.

Je tu jedno slovo, ktoré ma zaujalo. Veta, ktorú im šľachtic povedal, bola "Kupčite, kým neprídem" (Roháčkov preklad; evanjelický aj ekumenický používa "obchodujte", Bible21 prekladá "hospodárte"). Grécke slovo použité v origináli je "pragmateuomai", čo znamená "buďte okupovaní, zaneprázdnení, zaujatí, starajte sa" a môže znamenať aj "robte biznis, dajte kapitál do obehu, obchodujte". Pochádza z koreňa "prasso", čo znamená robiť, alebo "pragma" - "skutok, udalosť, práca". Mohli by sme teda parafrázovať poverenie ako: "Kým sa vrátim, buďte pragmatickí. Vyhrňte si rukávy, dajte zo seba maximum a starajte sa o to, aby moje investície narástli."

Kým sa Pán vráti, je teda naším poslaním byť zaneprázdnení. Máme prácu. Je čas vyhrnúť rukávy. Stary anglický preklad (KJV) to prekladá ako "be occupied", teda buďte "okupovaní". Je to stav, kedy je naša myseľ zameraná na niečo, čo je v tomto čase ako prvé na zozname, niečo, čo je top prioritou. Dnes je čas konať. Je čas zúročiť jeho investíciu na maximum. Je čas pýtať sa: "Čo môžem pre teba, Pane, urobiť?" Boh samozrejme nechce chorobnú a nesústredenú prácu. Služba nie je výkon a jeho odmena nebude za množstvo odrobených hodín. Boh meria úspech inak ako ho meriame na zemi. Úspech je naplniť jeho zámer. Ježiš na sklonku svojej služby Otcovi povedal, že dokončil jeho dielo, s ktorým ho Otec poslal (J 17,4). Takže nie zaneprázdnenosť kvôli zaneprázdnenosti, ale zaneprázdnenosť kvôli naplneniu nášho poslania!

Jednoduchá otázka: Naplnil si jeho poslanie, jeho vôľu pre tento rok? Žiješ životný štýl naplnenej, zdravej zaneprázdnenosti pre neho, pre jeho kráľovstvo? Si zaujatý/á ním? Hľadáš najprv jeho a jeho kráľovstvo (Mt 6,33)? Nezabudni, jeho slová sú: "Kupčite, kým neprídem." Tak hore rukávy, cirkev a poďme na max! Tak ako prišiel prvý krát, on príde znova a bude zvedavý na nárast a expanziu.

Prajem vám krásne a požehnané Vianoce a jeden nezabudnuteľný, pre Kráľovstvo plnohodnotne prežitý Nový rok 2013! Aj navzdory mayskemu kalendáru :) Ježiš je väčší!