kc news Časopis

Konečne doma!
Pridané dňa: 
05.09.2011
Autor: 
Miro Tóth

Náš pobyt v južnej časti pologule sa chýli ku koncu. Máme za sebou konferenciu na Novom Zélande, návštevy príbuzných a priateľov na Zélande a v Austrálii. Ešte jednu deň a letíme domov! Je čas reflexie... Toto celé leto bolo zaujímavé. Pán nám otvoril mnoho dverí a dal mnoho príležitostí slúžiť na mnohých miestach. Najskôr sa nám splnil sen a išli sme na dovolenku do Chorvátska. Po štyroch rokoch to bola prvá ozajstná letná dovolenka a veľmi sme si ju užili. V zápätí začala séria táborov. Deti išli na Tábor levitov, my sme išli na YC, kde sme mali seminár o partnerstve. Potom sme boli slúžiť na mládežníckom tábore v Slovinsku, kde už mnoho rokov investujeme do celej generácie mladých lídrov. Po návrate domov som si hodinu-dve pospal a cestoval do Rumunska. Tam som sobášil môjho bývalého mládežníka a potom slúžil v zbore a na ich tábore. Ďalší týždeň sme mali zborový tábor v Račkovej doline, potom hneď kázeň na Campfeste... Nasledujúci týždeň nás čakal Teen Camp v Nitre, kde sme pár dní slúžili a potom odchod na Nový Zéland a do Austrálie. Medzi tým všetkým služba v Nitre, Zámkoch a Šali, návštevy, pastorácia, poradenstvo, atď. Teraz reflektujem a vizionárčim.

Čas na Novom Zélande bol veľmi inšpiratívny a prorocký. Konferencia, kde sme si za týždeň užili 21 zhromaždení :), bola naozaj skvelá. Slúžili nám lídri, ktorí už roky stoja v silnej nadprirodzenej apoštolskej službe. Atmosféra bola plná viery a očakávania. Diali sa zázraky a uzdravenia. Napríklad jedno diveča prinieslo deň po modlitbe výsledky od lekára, že bola uzdravená z takmer úplnej slepoty. Zažili sme tak mnoho a tak veľa je v mojom srdci. Verím, že nás čaká nová sezóna, nové začiatky, nové príbehy, nové zázraky.
Boh nás volá do nových vecí, pozýva na vyšší level služby a vplyvu. Nebo je otvorené! Poďme spolu veriť a očakávať, že Boh nám dá viac, ako veríme a očakávame. On je aj dnes Bohom zázrakov, Tvorcom nemožného, lebo pre neho nič nie je nemožné!

PS: Chcem ešte povedať jedno veľké ďakujem za vaše modlitby za nás v priebehu celého leta. Ďakujem aj vasšu trpezlivosť a zhovievavosť, keď ste nás počas leta postrádali. Ďakujem aj každému, kto sa aktívne podieľal na službe - či to bolo v nedeľu v zbore, či v rôznych aktivitách ako evanjelizácia s Markom Sandifordom alebo Bagetovačka v Zámkoch, tábor Expand v Moravciach, letná akcia v Šali alebo rôzne MMM akcie v Nitre. Semienko porastie a my budeme svedkami novej žatvy. A tá bude veľká, lebo náš Boh je veľký!