kc news Časopis

Inšpirácia
Pridané dňa: 
04.03.2012
Autor: 
Barborka Kmeťová

Zdravím Ťa, vzácny Kristov nasledovník,
požehnaný buď. Už dlho som Ti chcel napísať. Chcel by som sa s Tebou zdieľať, povzbudiť a inšpirovať Ťa.

Vieš, žijem na nádhernom mieste. Rozkvitnuté lúky, samá zeleň, rastliny nevädnú, listy im neopadávajú, kvety neprestávajú rozvoniavať. Všetky cesty sú zo zlata, brány z perál, múry z drahokamov. Všetko je zaplavené dokonalým svetlom. Svetlom tak jasným, trvalým a udivujúcim. Jeho zdrojom je náš panovník. Viem, že ho poznáš a miluješ. Trojjediný Boh. Áno, On, Predivný, Radca, Silný Boh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja. Čo si myslíš, čo je mojou úlohou v tomto úžasnom kráľovstve? Chváliť Ho! Stále Ho oslavovať! Spievať o Jeho sláve, veličenstve a nádhere. O Jeho láske a milosti. O Jeho zľutovaniach a milosrdenstvách. Chváliť, chváliť, chváliť. Dokážeš si predstaviť, aký úžasný je to život? Keďže tu neexistuje žiadna noc, únava či zlá nálada, nič, ale vôbec nič ma v chválach nemôže zastaviť. Milujem Ho! Milujem Ho! Milujem Ho! Spolu s mojimi bratmi Ho chválim všetkým, čo mám, každým pohybom, myšlienkou či slovom. Najradšej zo všetkého však spievam. Som presvedčený, že tak nádherné piesne si ešte nepočul. Ó, aké krásne a ľubozvučné sú každé tóny našich chvál! Napĺňa to neuveriteľnou, nadprirodzenou radosťou. Túto radosť Ti nemôže dať nikto iný, jedine ON. On, ten Všemocný Vládca. Vieš, koľko sily a hĺbky je v tom slove „VŠEMOCNÝ“? Môže všetko, činí všetko. On povedal a roztiahli sa nebesia. Povedal a bola stvorená zem. Rozkázal a stalo sa to. Povie a stane sa to. Nikdy nebol a nebude nikto tak silný ako On! On je skrátka dokonalý.

Prajem Ti, z celého srdca Ti želám, aby si zažíval už na zemi tú krásu a slávu Jeho kráľovstva. Vieš, aké je to mocné a úžasné, keď prežiješ Jeho slávu? Keď si pri Ňom tak blízko, že nemyslíš na nič iné, len na Neho? Jednoducho nič iné vtedy nepotrebuješ. Len Ho chváliš a chváliš a nevieš, ani nechceš prestať. Len spievaš, oslavuješ Ho a prežívaš pri tom tak úžasnú radosť, väčšia radosť neexistuje. Je dokonalá. Dáva silu a pokoj.

Chváľ Ho! Ó, áno, chváľ Ho! Neprestajne Ho oslavuj a spievaj Mu! Všetko pozemské Ti bude pripadať úplne zbytočné a nedôležité. Všetky Tvoje problémy pôjdu bokom. Jednoducho bude len ON a Ty!

Som presvedčený, že najkrajšie povolanie je práve to moje. Teda naše. Chváliť Boha. Chcem Ti povedať, že On ťa skutočne miluje večnou láskou. Raduje sa z toho, že si Jeho dieťaťom. Že si Ho učinil Pánom svojho života. On Ťa nikdy nesklame. Dôveruj Mu! Vo všetkom. Aj keď naoko niet východiska z hroznej situácie, On Ťa povedie. On sa Ťa vždy zastane! Keď Ho vyznáš, i On Ťa vyzná. On je VÍŤAZ. Ježiš na kríži porazil všetko zlo. Tam vyriešil aj všetky Tvoje problémy. Dokonal. Dielo spásy je dokončené. Prosím, nikdy nepochybuj o Jeho moci a dokonalosti. Nikdy sa Ho nevzdaj. On sa Ťa určite nevzdá. Povedie Ťa. Ukáže Ti cestu, ktorou máš ísť. Vie všetko najlepšie. Ty nemusíš robiť nič, len spoľahnúť sa. V láske sa Mu každé ráno odovzdať do jeho SVÄTÝCH rúk.

Chvála Mu! Chvála menu Ježiš. Bože, si svätý a dokonalý. Prosím, dokáž sa ešte mocnejšie v živote tohto vzácneho Tvojho dieťaťa. Vieš o ňom všetko, vieš o jeho láske k Tebe, vieš o jeho problémoch i plánoch. Máš v rukách celý jeho život i budúcnosť. Prosím, veď ho. Chválim Ťa, svätý Trojjediný Bože. Chvála Ti buď naveky. Si úžasný, predivný Boh. Dokonalá láska, dokonalé svetlo. Dávaš úžasnú radosť a pokoj. Chvála Ti buď za všetko. Amen.

Stretneme sa, drahé Božie dieťa, v našom domove, vo večnej vlasti, v nebeskom kráľovstve. Veľa sily a odvahy Ti zo srdca praje nášmu veľkému Bohu oddaný

Serafín.