kc news Časopis

Divé husi
Pridané dňa: 
11.11.2013
Autor: 
Miro Tóth

Budujeme d.o.m. Sám o sebe je dom nezmysel - zbytočné mrhanie prostriedkami, časom a energiou. Ak by nemal slúžiť vyššiemu cieľu, ak by nemal poskytnúť prístrešie a bezpečie, ak by sa v ňom nemala vytvoriť atmosféra, ktorú by jeho obyvatelia volali “domov”, bol by postavený zbytočne. Zmyslom postavenia domu je domov. Je miestom pre rodinu, priestorom pre vzťahy. Našou misiou, poslaním Kresťanského centra je “budovať d.o.m.”. “D” znamená dotyk neba, “O” znamená osobné vzťahy, “M” znamená misijná vášeň. Počas tejto jesennej sezóny budeme klásť dôraz na “O” - osobné vzťahy. Budeme počuť o vzťahoch, skupinkách, jedle, rozhovoroch, začlenení sa, učeníctve, duchovnom rodičovstve a podobných témach. Poď s nami tvoriť rodinu, ktorá buduje d.o.m. Vytváraj s nami atmosféru lásky a prijatia. Vystri sa k ďalším v rodine, pozri sa na ich potreby, zaviaž sa pre spoločenstvo, buď naozajstným partnerom vízie. Dom ťa potrebuje! Vytvorme spolu hniezdo vzťahov, ktoré je duchovným domovom pre mnohých, ktorí sú teraz stratení a bez domova.

Sťahovavé divé husi, ktoré prelietavajú nad našim územím zvyčajne okolo februára a marca, vytvárajú akúsi lietajúcu flotilu v tvare písmena V. Keď ich je v skupine menej, je to akási zalomená čiara. Začína to tým, že niekoľko husí letí týždeň-dva popredu ako prieskumníci. Potom už prichádza celý kŕdeľ, ktorý sa zvyčajne drží vo výške okolo 500 metrov (pri nočnom prelete do 1000 metrov). Jednoduchá fyzika vysvetľuje, že mávaním krídel hus vytvára za sebou vír, ktorý nadnáša vtáky letiace za ňou. Tie to majú ľahšie, minú na let menej energie, a tak spolu doletia asi o 70-80% ďalej, akoby leteli osamote. Po ten čas vpredu letiaca hus či gunár gagoce. Tie zo zadného radu ju zas svojím hlasným gáganím povzbudzujú. Keď sa gunár-líder unaví, vymení ho ďalšia hus s čerstvými silami. Fantastické! Výmena stráže pomáha unavenej husi, ktorej let nik neuľahčoval, oddýchnuť si a doletieť do cieľa. Keď sa niektorá hus zraní či onemocnie, pár súcitiacich spoluvtákov s ňou pristane, aby jej pomohli sa zotaviť a znova nastúpiť na cestu.

Tak čo? Budeme ako divé husi? Napokon asi nie sú hlúpe... Nechajme sa inšpirovať. Držme spolu, dvíhajme jedni druhých a posúvajme sa spolu vpred. O.K., idem gágať...