kc news Časopis

30 dní zamyslení
Pridané dňa: 
26.11.2013
Autor: 
Max Lucado

Deň 1
Nabudúce keď sa tvoj deň bude vyvíjať úplne opačným smerom akým si si prial, urob nasledovné: ponor sa do Božej slávy. Úplne vyplň svoj deň Jeho láskou. Naplň svoju myseľ Jeho milosťou.
On vyrovnal tvoje účty, zaplatil tvoj dlh.
"On sám, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom". (1.Pt 2,24)

Deň 2
Dnes sa v tvojej mysli črtajú dve cesty, dva spôsoby zmýšľania sa bijú o tvoju pozornosť. Negatívny napĺňa tvoju myseľ pochybnosťou, horkosťou a strachom. Pozitívny ti ponúka nádej a silu. Ktorému budeš venovať svoju plnú pozornosť?
Výber je len na tebe.
„..každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovi.“ (2.Kor 10,5)

Deň 3
Sústreď sa na Božiu milosť. Zameraj sa na kríž Krista. Uč sa plynule jazyk spasenia. Zdržiavaj sa čo najviac pri nohách, ktoré boli na kríži. Ponor sa do štúdia milosti.

Deň 4
Zmenu dokážeš zniesť tak, že budeš uvažovať nad Jeho večnosťou. Odmietnutie zvládneš tak, že budeš meditovať nad Jeho prijatím.
„Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.“ (Kol 3,2)

Deň 5
Boh je schopný splniť, poskytnúť potrebné, pomôcť, zachrániť, postarať sa, podrobiť si... Je schopný urobiť všetko, čo ty sám schopný urobiť nie si. On už má plán. Boh nie je zmätený. Choď k Nemu.

Deň 6
V dni keď sa ti bude zdať, že životné problémy ťa premáhajú, spomeň si na túto radu od Petra:
„Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará" (1. Pt 5,7)
Božie riešenie je modlitbou predniesť a zložiť problémy na Ježiša.

Deň 7
Túto pravdu si zapíš. Nikdy nepôjdeš tam, kde Boh nie je. Môžeš byť preložený, povolaný do armády, vymenovaný do funkcie, prevelený, hospitalizovaný – ale zapečať vo svojom srdci jedno: Nikdy nepôjdeš nikde, kde by Boh nebol.
„..som s vami po všetky dni až do konca sveta", sľúbil Ježiš. (Mt 28,20)

Deň 8
To, že máš strach neznamená, že nemáš vieru. Strach navštevuje každého. Ale sprav zo svojho strachu návštevu a nedaj mu trvalý pobyt. Nevzal ti už strach veľa? Nemáš dosť ukradnutých úsmevov? Chichotania? Veľa nocí plných oddychu či bezstarostných dní? Konfrontuj svoj strach svojou vierou.

Deň 9
Chceš vytrhnúť svoj deň z okov nudy? Urob veľkorysé činy, konaj skutky lásky a nahrádzaj svojim blížnym to, čo nemajú. Rozdávaj dobrotu bez toho aby si chcel náhradu. Rob skutky, ktoré sa nedajú odplatiť.

Deň 10
Sme dôležití, ale nie nepostrádateľní; cenní, ale nie nenahraditeľní. Máme svoje miesto v hre, ale nie sme hlavnými postavami. Máme pieseň, ktorú spievame, ale nespievame hlavnú melódiu. To robí Boh.

Deň 11
On to tu zvládal pred tým ako sme sa narodili; a bude to zvládať aj naďalej, keď zomrieme. Všetko začal, všetko udržiava a všetko privedie do slávneho konca. V medzičase máme jedno obrovské privilégium: Poprieť seba, vziať svoj kríž a nasledovať Ježiša.

Deň 12
Keby bol dnešok tvojim posledným dňom, robil/a by si to, čo robíš? Alebo by si ľúbil/a viac, dával/a viac, odpúšťal/a viac? Tak to rob! Odpúšťaj a dávaj akoby to bolo tvoja posledná príležitosť. Ľúb tak akoby už nemal nastať zajtrajšok a keď zajtrajšok nastane, ľúb znova.

Deň 13
Keď vidíme tak ako Boh chce aby sme sa pozerali, vidíme nebeskú ruku v strede choroby, Ježiša pracovať na problémoch mladých, Svätého Ducha upokojovať a liečiť zlomené srdcia. Vidíme vierou a pretože viera plodí nádej, všetci sme naplnení nádejou. Pretože vieme, že život je o niečom viac ako len o tom, čo vidíme očami.

Deň 14
Je tu niečo, čo si musíme zapamätať. Už viac nemáme včerajšok. Zatiaľ nemáme zajtrajšok. Máme iba dnešok. Toto je deň, ktorý dal nám Pán. Žime v ňom.

Deň 15
Aj malý blesk ľútosti sa môže vznietiť a začať ťa stravovať. Vystav ľútosť prúdom Božej milosti, dennej sprche odpustenia.
„Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každé ráno, veľká je Tvoja vernosť“. (Žalospevy 3, 22-23)

Deň 16
DNES. Tento deň. Jeho zápach, jeho boje a bolesti. Z toho Ježiš robí zázrak. Keď ťa ostatní pribíjajú na kríž tvojej minulosti, on dokorán otvára dvere do tvojej budúcnosti. DO RAJA.

Deň 17
Zmeraj množstvo Božích darov. Zbieraj Jeho požehnania. Utrieď si všetky skutky jeho láskavosti. Zhromaždi svoje dôvody pre vďačnosť a básni o nich.
„Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi." (1.Tes 5, 16-18)

Deň 18
Negatívne myšlienky ťa nikdy neposilnia. Koľkokrát si sa vyslobodil z dopravnej zápchy svojim hundraním? Azda stonanie nad účtami spôsobí, že zmiznú? Prečo by si mal reptať na svoje bolesti, problémy a úlohy?
„So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život." (Prísl 4,23)

Deň 19
Nemáš múdrosť na zajtrajšie problémy. Ale zajtra ju budeš mať. Nemáš zdroje na to, aby si uspokojil svoje zajtrajšie potreby. Ale zajtra ich budeš mať. Nemáš odvahu pre zajtrajšie výzvy. Ale zajtra ju budeš mať. Čo máš, je manna na ráno a prepelice na večer.
Boh uspokojuje naše každodenné potreby každý deň a zázračne.

Deň 20
Keď ti Boh stačí, tak vždy budeš mať všetkého dostatok, pretože Boha budeš mať vždy.

Deň 21
Rozjasni svoj deň tým, že si predstavíš Boha ako uteká smerom k tebe.

Deň 22
Tečie rieka strachu medzi tebou a Ježišom? Prejdi k nemu cez brvno kríža. Keď necháš strach, aby odplavil Ježišovu prítomnosť, radosť sa udusí, smiech zmĺkne a zajtrajšok bude pochovaný v hrobe dnešnej hrôzy. Daj dňu šancu. Ver, že Ježiš môže. Ver, že sa stará. Ver, že príde. Neboj sa. Len VER.

Deň 23
Boh ti dáva rolu v Jeho hre, napísal ju v Jeho príbehu špeciálne pre teba. Má presný smer pre tvoj život. Napĺňaj Jeho plán a užívaj si naplnenie. Prijmi rolu v Jeho príbehu, ktorú Boh pre teba pripravil a priprav sa na veľkolepé dni.

Deň 24
Každý si musíme niesť svoj vlastný kríž – je to osobné volanie pre každého z nás. Ten tvoj ťa čaká ako na mieru šité tričko. Presne sa spája s tvojimi vášňami a zahŕňa tvoje dary a talenty. Chceš, aby sa mraky nad tvojim sivým dňom rozplynuli?
Prijmi Božie vedenie.

Deň 25
Objav toto tajomstvo: keď pomáhaš ostatným čeliť výzvam ich dňa, akoby si tým vkladal život do toho svojho. A život je presne to, čo mnoho ľudí potrebuje.

Deň 26
Skontroluj svoje životne dôležité funkcie. Niektoré ťa poháňajú. Niektoré prinášajú energiu do tvojho hlasu, vnášajú presvedčenie do tvojej tváre a smerujú tvore kroky. Uvažuj a pochop to. Nič nedá dňu tak veľkú šancu ako jedna veľká dávka vášne.

Deň 27
Včera si niečo riadne zbabral. Ale všetko zbabreš ešte viac, keď necháš včerajšie chyby spáchať sabotáž na tvoje dnešné postoje. Božia milosť je nová každé ráno. Prijmi ju.

Deň 28
Včerajšok...odpustený. Zajtrajšok...odovzdaný. Dnešok....objasnený. Ježišov návrh na dobrý deň dáva absolútny zmysel. Jeho milosť maže vinu. Jeho vševedomosť odstraňuje strach. Jeho vedenie odstraňuje zmätok.

Deň 29
Nikto sa nevie modliť a obávať zároveň. Keď sa obávame, nemodlíme sa. Keď sa modlíme, neobávame sa. Keď sa modlíš, "nechávaš" svoju myseľ v Kristovi, čoho výsledkom je pokoj.

Deň 30
Mal si niekedy deň, kedy si si uvedomil, že si úplne stratil smer? Boh posiela do takých dní záchrannú loď. Ježiš je posadený vysoko nad vlnami, vychutnáva si jasný pohľad na pobrežie a ponúka nám nadhľad: "Potrebuješ pomôcť dostať sa späť na správny kurz?". Múdri sú tí, ktorí prikývnu a plávajú smerom, ktorým On ukazuje.

(Autor: Max Lucado. Text z knihy Great Day Every Day (Veľký deň každý deň)
Zdroj: http://maxlucado.com/read/topical/30-days-of-thoughts-from-every-day-des...)