ACET Kluby

ACET Kluby

Názov akcie: 
ACET Kluby
Miesto: 
Kompas centrum, Pri gymnáziu 7, Nové Zámky
Kedy: 
štvrtok o 17,17
Tel.: 
0918 895 473
Kont.osoba: 
Noro Sarkózy

ACET kluby sú kluby pre mladých ľudí, ktoré fungujú každý štvrtok v Kompas Play centre na ulici Pri gymnáziu v Nových Zámkoch (smerom od námestia prvá odbočka vpravo pred gymnáziom). Je to to správne miesto, kam môžeš pozvať svojich priateľov. Funguje tu tím lektorov, ktorí pravidelne robia ACET prednášky na školách - možno aj na tvojej škole. Prednášky sú na témy ako vzťahy, sex, či AIDS. Všetci mladí ľudia, ktorých táto prednáška oslovila sú pozývaní práve na toto miesto - na ACET kluby. Hovoríme tu o témach, ktoré sú mladým ľuďom tejto generácie veľmi blízke. Pripravujeme interaktívny čas, v ktorom si každý príde na svoje. Nebojíme sa pustiť do žiadnej horúcej témy. Kluby sú aj o kvalitných hosťoch, videách či filmoch. Pozývame ťa teda každý štvrtok o 17,17 na ACET klub! Všetci ste silno vítaní :-)